Home > Manuale/Udhezues

Riintegrimi i të mbijetuarave nga dhuna me bazë gjinore

MODEL PËR RIINTEGRIMIN E TË MBIJETUARAVE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE

RIINTEGRIMI I TË MBIJETUARAVE NGA DHUNA ME BAZË GJINORE

Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

Pjesëmarrja dhe përfaqësimi i viktimave të trafikimit

Riintegrimi i të mbijetuarave nga dhuna me bazë gjinore

MENTORIMI I VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT

Fazat e rikuperimit dhe riintegrimit të viktimave të trafikimit

Mbështetja e fëmijëve të viktimave të trafikimit

MANUAL PËR MENAXHIMIN E RASTEVE TË VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT NË SHQIPËRI

Shtëpia e Gjyshes ose Shtëpia Tjetër

Manual per migrantet

Udhëzues

Udhezues