Home > Other Publications > Tetori muaji Antitrafik!

Sesion informimi dhe ndërgjegjësimi antitrafik në Gjimnazin ” Ibrahim Rugova” Kamëz. Rreth 70 nxënës të klasave të XI – ta u informuan mbi fenomenin e skllavërisë moderne.