Home > Donatore aktuale

UN Office of the High Commissioner for Human Rights
Për më shumë kliko: http://www.ohchr.org

Fondacioni Pro Victims
Për më shumë kliko: http://www.provictimis.org/

Këshilli i Qarkut Tiranë
Për më shumë kliko: http://www.qarkutirane.gov.al/

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Për më shumë kliko: http://www.shendetesia.gov.al

Bashkia Tiranë
Për më shumë kliko: http://www.tirana.gov.al/

Fondacioni ARISE
http:/www.arise.foundation.com

Programi i Bashkimit Europian – EuropeAid
https://ec.europa.eu/europeaid

Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara me fonde nga Bashkimi Europian
https://cefjsaja.wordpress.com