Home > Donatore aktuale

United Nations Office on Drugs and Crime/ United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking
Për më shumë kliko: http://www.unodc.org/humantraffickingfund

Fondacioni Pro Victims
Për më shumë kliko: http://www.provictimis.org/

Renovabis
Për më shumë kliko: http://www.renovabis.de

Këshilli i Qarkut Tiranë
Për më shumë kliko: http://www.qarkutirane.gov.al/

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Për më shumë kliko: http://www.shendetesia.gov.al

Bashkia Tiranë
Për më shumë kliko: http://www.tirana.gov.al/

Save the Children & Terre Des Hommes me fonde nga Bashkimi Europian
Për më shumë kliko: http://www.albania.savethechildren.net & https://www.tdh.ch/en/our-interventions/albania

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara
Për më shumë kliko: http://www.aapsk.gov.al