Home > Stafi

Stafi i D&E përbëhet nga një ekip multidisiplinar, i përbërë nga profesionistë të fushave të ndryshme si Punonjës Social, Psikolog, Jurist, Mësues, Psikiatër, Mjek, Infermiere etj. Stafi i D&E ka eksperiencë mbi 10 vjecare në ofrimin e asistencës riintegruese për viktimat e trafikimit, si edhe eksperienca të mëparshme në ofrimin e shërbimeve sociale për grupe të tjera vulnerable.