Home > Galeri > Artikuj

ORGANIZATA “TË NDRYSHËM DHE TË BARABARTË” ORGANIZOI NJË SËRË VEPRIMTARISH NDËRGJEGJËSUESE DHE INFORMUESE MBI TRAFIKIMIN E PERSONAVE

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” gjatë muajit tetor i njohur edhe si muaji i
ndërgjegjësimit ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, nëpërmjet Njësive Lëvizëse në
Tiranë dhe në Shkodër në bashkëpunim më institucionet shtetërore e ka fokusuar veprimtarinë
ndërgjegjësuese në disa kategori shoqërore si në komunitet, në komisariate,
në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme.

Histori Suksesi

Shpëtohet një viktimë e mundshme e trafikimit
nga Njësia Lëvizëse e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë”