Home > Galeri > Artikuj

T’JA NISËSH EDHE NJËHERË NGA E PARA!

Pasi i mbijeton një situate të vështirë trafikimi Ana rikthehet në Shqipëri. I duhej kohë të ambjentohej, të kuptonte që tashmë ishte e sigurt dhe që gjithçka që kishte kaluar i përkiste vetëm të shkuarës. Rikthimi në vendlindje për të nuk ishte vetëm një zhvendosje. Ishte një rikthim për të rivazhduar gjërat që ajo dikur kishte lënë në gjysëm, me shpresën për të pasur një jetë më të mirë jashtë Shqipërisë.

Puna e Njësisë Lëvizëse në fuqizimin e të rinjve për parandalimin e trafikimit në persona

Aktiviteti u zhvillua me pjesëmarjen e fëmijëve të moshave 10-17 vjeç dhe kishte në fokus ndërgjegjësimin e tyre mbi trafikimin e qenieve njerëzore nëpërmjet lojës. Mjetet për ilustrimin sa më të thjeshtë të fazave në të cilat kalon një viktimë trafikimi përshinë: tollombace në formën e zemrës blu

Angazhimi Me Fëmijët Në Ditën Botërore Kundër Trafikimit 30 Korrik

Aktiviteti u zhvillua me pjesëmarjen e fëmijëve të moshave 10-17 vjeç dhe kishte në fokus ndërgjegjësimin e tyre mbi trafikimin e qenieve njerëzore nëpërmjet lojës. Mjetet për ilustrimin sa më të thjeshtë të fazave në të cilat kalon një viktimë trafikimi përshinë: tollombace në formën e zemrës blu

Histori Suksesi

Alternativat e kujdesit pas shkollor “Shtëpia egjyshes / Shtëpia tjetër” në Shkozë (Tiranë) dheShkodër,
menaxhuar nga organizata
“Të Ndryshëm dhe të Barabartë”, funksionojnësi qendra ditore që ofrojnë kujdes për fëmijët enënave, viktima të trafikimit dhe dhunës nëfamilje përtej orarit zyrtar të qendrave tëkujdesit publik, nga e hëna në të shtunën. Si njëshërbim komunitar, qendrat përzgjidhen mekujdes për të qenë sa më afër familjeve tëfëmijëve dhe sa më lehtë të arritshme prej tyre.

Riintegrimi i të Mbijetuararve të Trafikimit Nëpërmjet Fuqizimit Ekonomik

Fuqizimi ekonomik është në fokus të punës që D&E bën çdo ditë me vajzat dhe gratë të mbijetuara të trafikimit. D&E i mbështet përfitueset e programit në përpjekjet e tyre për të hyre në tregun e punës, nëpërmjet orientimit dhe mbështetjes nëpermjet këshillimit për punësim dhe zhvillimin e karrierës.Përfitueset trajnohen individualisht edhe në grup duke i mbështetur, këshilluar dhe duke u dhënë informacion, se si të përgatiten për të hyrë në tregun e punës.

Histori Suksesi

Punonjësit e Qendrave Shëndetsore Identifikues të Viktimave të Mundshme të Trafikimit

Rehabilitimi dhe integrimi i viktimave të trafikimit nga organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë”

M.V., e mbijetuar e trafikimit, përfituese e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” u përball me humbjen e punës si pasojë e pandemisë Covid-19. E gjendur përballë kësaj situate, tashmë e profilizuar si rrobaqepëse pas një kursi profesional dhe eksperiencës në një atelie ajo kishte dëshirën që të hapte një rrobaqepsi, pranë vendit ku jetonte. Këtë ide ia propozoi organizatës, e cila e mbështeti atë.

ORGANIZATA “TË NDRYSHËM DHE TË BARABARTË” ORGANIZOI NJË SËRË VEPRIMTARISH NDËRGJEGJËSUESE DHE INFORMUESE MBI TRAFIKIMIN E PERSONAVE

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” gjatë muajit tetor i njohur edhe si muaji i
ndërgjegjësimit ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, nëpërmjet Njësive Lëvizëse në
Tiranë dhe në Shkodër në bashkëpunim më institucionet shtetërore e ka fokusuar veprimtarinë
ndërgjegjësuese në disa kategori shoqërore si në komunitet, në komisariate,
në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme.

Histori Suksesi

Shpëtohet një viktimë e mundshme e trafikimit
nga Njësia Lëvizëse e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë”