Home > Projekte > Rritja e përpjekjeve për riintegrimin në komunitet të viktimave të trafikimit në Shqipëri

Qëllimi i projektit:

Të rriten përpjekjet për riintegrimin në komunitet të viktimave shqiptare të trafikimit.

Objektivat specifike:

  • Rritja e aftësive dhe nivelit të edukimit për viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre.
  • Përmirësimi i gjendjes psikologjike të viktimave të trafikimit dhe fëmijëve të tyre.
  • Ngritja dhe ofrimi I shërbimit të mentorshipit për viktimat e trafikimit në Shqipëri.
  • Ndihmë për viktimat e trafikimit për të dizenjuar dhe realizuar një fushtë ndërgjegjësimi anti – trafikim në Sqhipëri.
  • Rritja e kapacitetit dhe profesionalizimit të stafit të D&E.

Periudha: Shtator 2017 – Tetor 2018